розвиток

(процес переходу чогось з одного стану в інший, досконаліший), розвій, піднесення
Пор. проґрес

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • розвиток — незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об єктів; один із загальних видів зв язку. В історії філософської думки вирізняють три основних тлумачення Р.: Р. як збільшення і зменшення, що знайшло відображення в теоріях… …   Філософський енциклопедичний словник

  • розвиток — I р озвиток тку, ч. 1) Дія за знач. розвивати 2 7) і розвиватися 2 7). 2) Процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого. 3) Ступінь освіченості, культурності, розумової,… …   Український тлумачний словник

  • розвиток — [ро/звиеток] тку, м. (ў) тку, мн. ткие, тк іў …   Орфоепічний словник української мови

  • розвиток — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • проґрес — (розвиток по висхідній лінії; перехід від нижчого рівня до вищого), поступ, піднесення …   Словник синонімів української мови

  • Пошуки і розвідка твердих корисних копалин — Розвиток розвідувального Б. на тверді копалини пов язаний з винаходом швейцарцем Ж.Лєшо алмазного бура (1862). У 1899 амер. інж. Дейвісом запропоноване дробове Б. Розвідувальне Б. на тверді к.к. здійснюється в осн. роторним способом, на який… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • зв'язок — синтетична єдність багатоманітного. Визначення Канта зв язок є уява про синтетичну єдність багатоманітного стосується часткового випадку феномена З. у сфері ідеального Н. айбільш загальні форми З. перехід, відображення (або рефлексія), розвиток… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Бажал, Юрий Николаевич — Юрий Николаевич Бажал (англ. Juriy M. Bazhal,род. 26 ноября 1950(19501126))  украинский ученый в области экономической теории и практики инновационного и технологического развития. Доктор экономических наук, профессор. Академик… …   Википедия

  • просвітництво — а) хронологічний період кін. XVII XVIII ст., який позначається поняттям доба П. ; б) філософська та ідейна течія, поширена в Зх Є. вропі у XVII XVIII ст., що охопила фактично всі сфери культури. Отже, П. це загальнокультурне явище процесу… …   Філософський енциклопедичний словник

  • філософія — (від грецьк. φιλοσοφία любов до мудрості) особливий різновид духовної культури, призначення якого полягає в осмисленні основ природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Наслідком цього осмислення є… …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.